Velkommen til HMS Vestfold.

Velkommen til HMS Vestfold, nå også Østfold.

Et konsulentfirma som driver med rådgivning innen helse, miljø- og sikkerhet (HMS) og sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Begge viktige områder i bedrifter for å sikre et godt arbeidsmiljø!

Er HMS viktig?

Ja… HMS et viktige områder i alle virksomheter for å sikre et godt arbeidsmiljø og høy produktivitet!  Det er du som leder som har ansvar og plikt for at HMS regelverket følges! Som byggherre er du ansvarlig for at SHA regelverket følges! Ofte ser vi at media retter kritisk oppmerksomhet mot virksomheter som ikke har tatt sikkerheten på alvor. I slike situasjoner er det lett å få et negativt omdømme, som igjen kan påvirke økonomien i negativ retning.

Gode rutiner.

Sammen med ledere (og ansatte) kan vi utføre følgende for din virksomheten :

 •  HMS risikokartlegging
 •  HMS risikovurdering
 •  Utarbeide SHA plan
 •  Utarbeide HMS plan
 •  Utarbeide HMS Instrukser
 •  Utarbeide rutiner for sikker jobbanalyse
 •  Rutiner for utarbeidelse av  HMS dokumentasjon
 • Hjelp til revisjon av bedriftens internkontroll system.

Kurs og foredrag.

Følgende kurs/foredrag kan gjennomføres  som bedriftsintern opplæring  i mindre eller større grupper!

 • HMS motivasjon og holdnings- skapende arbeide
 • Opplæring i bruk av helse- og miljøfarlige produkter
 • Bruk av personløfter og annet teknisk  utstyr
 • Opplæring i bedriftens internkontroll rutiner
 • AML § 3-5 kurs
 • annet

Vårt Firma.

En erfaren HMS leder/ SHA koordinator / sikkerhetssjef som i mange år har arbeidet med store og små prosjekter innen bygg/anlegg,  industri og offshore. Med god erfaring  som revisor av HMS Internkontroll, OHSAS 18001 og ISO 14001. Vi kan påta oppdrag som konsulent /rådgiver i bygg & anleggs virksomhet, for elektro installatører, for kran/transport bedrifter, for malerbedrifter og bedrifter innen mekanisk virksomhet og  produksjonsbedrifter.

"Vær etterpåklok på forhånd"