CV.

Konsulent HMS Vestfold

Erfaring:

Malmø Eiendomsutvikler, Sandefjord.

November 2019 –

SHA koordinator.

Utarbeidet SHA plan og ukentlig oppfølging av byggeprosjekt i utførelse fase.

============

GDA  Svarstad.

August 2019 – September 2019.

HMS Risikovurdering, befaring, forberedelser til ISO 14001 sertifisering

=============

Stray Bygg & Anlegg,  Fredrikstad

Februar 2019 – Mai 2019.

HMS konsulent i forbindelse med gjennomgang av Internkontroll.

=============

Kunde Lindum, Drammen.

HMS konsulent september 2018 – September 2020

.

HMS konsulent i forbindelse med risikovurdering, utarbeidelse av instrukser og opplæring.

 ============

Kunde Inter Eiendom, Larvik.

SHA Koordinator August 2017 – Desember 2018.

SHA koordinator i planleggingen og gjennomføring av leilighetskompleks på Heistad i Telemark, bestående av .3 stk. bygg med parkeringskjeller, hovedbedrift Veidekke..

Risikovurdert prosjekt, utarbeidet SHA plan, fulgt opp prosjekt ved ukentlig befaring. Kontrollerer at krav i Byggherreforskriften blir etterlevd av totalentreprenør og underentreprenør.

=============

Kunde MalthusUniteam AS.  Vestli Skolepaviljong, Oslo Kommune.

SHA koordinator,  2018 –  Juni 2018

Risikovurdert prosjekt, utarbeidet SHA plan, fulgt opp prosjekt ved ukentlig befaring. Kontrollerer at krav i Byggherreforskriften blir etterlevd av totalentreprenør og underentreprenør.

===========

Kunde Malthus AS. Forneburingen barnehave, Bærum Kommune.

HMS Koordinator,   April 2017 – Juli 2017

Risikovurdert prosjekt, utarbeidet SHA plan, fulgt opp prosjekt ved ukentlig befaring. Kontrollerer at krav i Byggherreforskriften blir etterlevd av totalentreprenør og underentreprenør. Byggets skal romme 300 barn og 70 ansatte.

Byggherre Bærum Kommune.

 ==============

Kunde Inter Eiendom, Larvik

SHA koordinator.August Aug. .2015 –  Des. 2016

SHA koordinator i planlegging- og gjennomføringsfasen i forbindelse med utbygging av 3 stk. Leilighetskompleks i Larvik og Sandefjord med Veidekke og Backe gruppen som totalentreprenør.Risikovurdert prosjekt, utarbeidet SHA plan, fulgt opp prosjekt ved ukentlig befaring. Kontrollerer at krav i Byggherreforskriften blir etterlevd av totalentreprenør og underentreprenør.

 ==============

Kunde: Skagerak Varme.

SHA koordinator.

Mai 2016 – August 2016

Mai 2011 – Desember 2015

SHA koordinator i planlegging- og gjennomføringsfasen i forbindelse med utbygging av fjernvarmeanlegg i Tønsberg, i Horten og i Skien. Prosjektet besto av 3 stk. varmesentral med tilknyttet fjernvarmerør i grunn og nedsenket i fjord. Utarbeidet HMS Instruks for drift av fjernvarmen sentraler i Vestfold og Telemark for Skagerak Varme, avd. Drift.

 ==================

YIT Building Systems

1998 – 2011

Sikkerhetssjef / verneleder

Bygg og anlegg

Å forelegge sikkerhetssaker direkte til selskapets ledelse og ledere i distrikt.
Å gi direktiver i sikkerhetssaker til alt ansatt personell samt kontrollere sikkerhetstiltakene i avdelinger og prosjekter.
Å ta direkte kontakt med Forsvarets sikkerhetsmyndigheter i saker av sikkerhetsmessig art..
Utarbeide, vedlikeholde bedriftens basissystem på helse og sikkerhets område. (arbeidsmiljø).
Overvåke bedriftens utførelse og tilstand, å foreslå korrigerende og forebyggende tiltak, og foreta gransking etter alvorlige arbeidsulykker.

HMS revidere intern og eksternt, for å overvåke om avdelinger/prosjekter følger Norsk lov, OHSAS180001 og ISO14001

Utarbeide HMS planer i bygg og anlegg (gjennomføringsfasen) for selskapet og for byggherre når bedriften er hovedbedrift.

Utarbeide og lede følgende HMS kurs: HMS grunnkurs – HMS prosjektleder kurs – Kurs i Varmearbeider – Kjemikaliekurs – Personløfterkurs – HMS motivasjon- kurs.

 ==============

Medvirket i følgende prosjekt.

2008

Forsknings bygg, Radiumhospitalet

Deltatt i utarbeidelse av HMS plan.

Utført HMS befaringer.

 

2005

BI Nydalen

Utarbeidet HMS plan.

Avholdt HMS informasjonsmøte, utført HMS befaringer.

2004

Verneleder

Balfour Beatty Jernbaneverket, Utbygging

Utarbeidet HMS plan for KL / Lavspenning / Fjernstyring, Sandvika – Asker.

HMS befaringer på byggeplass.

 

SU4 Sundalsøra

2001 – 2004
HMS ansvarlig – Bygg og anlegg

Utarbeide HMS planer for prosjektet. HMS møter med oppdragsgiver, egen ledelse og medarbeidere i prosjekt. HMS befaringer, oppfølging av hendelser.

Satt i basisorganisasjon, men foretok HMS befaringer hver uke. .

 

ABB Offshore Techology AS

1996 – 1998

HMS leder

Prosjekt Oslo Lufthavn.
HMS ansvarlig for alle ABB kontrakter på Oslo Lufthavn Gardermoen
Utarbeidet HMS planer, fulgte opp alle risikofylte arbeider, HMS befaringer, HMS revisjoner

 

ABB Offshore Technology AS

1996 – 1996

Safety officer

Prosjekt Troll Gass Kollsnes
Behandlet søknader om arbeidstillatelser og overvåket gjennomføring, arbeidet direkte for Statoil

 

ABB Offshore Technology AS

1994 – 1996

Safety officer

Oil, gass onshore

Prosjekt Troll Gass Kollsnes.
Utarbeidet HMS plan, oppfølging av arbeider ute i felt. HMS Informasjon til alle medarbeidere til anlegget. Lede ukentlige HMS befaringer, deltok i planlegging av risikofylte arbeider.

 

ABB Offshore Technology AS

1992 – 1994

Verneleder

Oil, gass on/offshore

Utarbeidet HMS plan, oppfølging av arbeider offshore.
HMS Revisjoner av onshore prosjekter. Delta i planlegging av risikofylte arbeider.

ABB Offshore Technology AS

1991 – 1992

Material koordinator Elektro / Instrument

Oil, gass og offshore

Prosjekt Oseberg C.

Arbeidet i Norsk Hydro Offshore team, ansvarlig for elektro / instrument håndtering til Oseberg C plattform, offshore.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

"Vær etterpåklok på forhånd"