Hvem har ansvaret?

Toppleder.

Det er øverste leder i bedriften som har ansvar for at bedriften eller virksomheten følger Norsk lov. Leder har «linjeansvar», leder skal sørge for at alle uansett stilling/posisjon har et godt arbeidsmiljø! Lederansvar kan ikke delegeres bort, men toppleder kan gi andre i bedriftens organisasjon i oppgave å lede eks. prosjekter. En god leder skal iverksette tiltak dersom ikke HMS arbeide blir utført som beskrevet i bedriftens internkontroll (IK). Øverste leder skal ha opplæring i helse- miljø og sikkerhetsarbeid.

HMS arbeide i en bedrift må være godt «forankret» hos toppleder slik at punktlighet og mindre attraktive oppgaver ikke blir prioritert ned!

Mellomleder.

Mellomleder som representerer øverste leder i bedriften har også ansvar for at Norsk lov følges. Øverste leder har ofte ikke kapasitet til å utføre alle HMS gjøremål, han/henne må delegere oppgavene til andre i organisasjon. Men som nevnt tidligere, øverste leder har det øverste ansvaret. Mellomleder skal også ha opplæring i helse- miljø og sikkerhet, dette for at de skal kunne ta de rette beslutninger. Mellomleder skal sørge for at de ansatt får den rette opplæring i de oppgavene de blir satt til å utføre, og det rette personlige verneutstyret, når slik utstyr er påkrevet. Mellomledere skal utføre HMS befaringer, de  skal ha kontroll med arbeidsmiljø i de prosjektene de leder, og de skal naturligvis iverksette tiltak dersom arbeidsmiljø ikke er tilfredsstillende.

 Arbeidstakers medvirkningsplikt.

I Arbeidsmiljølovens §2-3 «Arbeidstakers medvirkningsplikt» står det skrevet om arbeidstakers plikt til medvirkning. Dette betyr at arbeidstaker etter Norsk Lov har plikt,   og  skal aktivt medvirke i de tiltak som arbeidsgiver har iverksatt, i blant annet Internkontroll system. Arbeidstaker kan ikke selv bestemme eks. om han/henne vil  benytte hjelm på en arbeidsplass. Har arbeidsgiver i bedriftens internkontroll system bestemt at hjelm skal benyttes på et bygg prosjekt, da skal hjelm benyttes.  Arbeidstaker har også en plikt på å varsle dersom de ser forhold/handling  som kan skape arbeidsulykker. I tillegg til å varsle om slike forhold, skal arbeidstaker dersom dette er mulig også forsøke å utbedre forholdene slik at arbeidsulykker unngås!

Arbeidstaker har også ansvar!

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

"Vær etterpåklok på forhånd"