HMS begrepet. Hvorfor HMS?

HMS begrepet.

H – står for helse og har med alt som inn­virker på arbeidstakers helse på arbeidsplassen.

M – står for ytre miljø og omfatter bedriftens  på­virkning på det ytre miljø og sine om­givelser for øvrig.

S – står for sikkerhet og er i første rekke knyttet til den faktiske sikkerhet for arbeidstakere i virksomheten.

HMS hvorfor?

I Norge skjer det i gjennomsnitt en arbeidsulykke med dødelige utfall i uken. Det betyr at en ektefelle, en samboer, en far, en mor, en sønn, en datter, en vi er glad i ikke kommer hjem fra «jobb».

Dette er naturligvis tragisk for de som er direkte involvert i hendelsene, men det er også tragisk for samfunnet vi lever i. Alvorlige arbeidsulykker skal unngås!

Husk «Vær etterpåklok på forhånd», tenk  hva skal du utføre, hva er risikoen, hvilket tiltak skal du gjøre for å fjerne all risiko?

Arbeidet med Helse- miljø og sikkerhet i Norske virksomheter er regulert av en rekke lover og forskrifter. Dette viser at myndighetene prioriterer HMS meget høyt.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

"Vær etterpåklok på forhånd"