Sikkerhet

  Sikkerhet er en tilstand

Det er altså ikke noe fast, ikke noe man enkelt kan ramme inn eller beskrive konkret. Ved å definere sikkerhet som en tilstand knytter vi begrepet til noe som er her og nå, noe vi må arbeide mot hele tiden, noe vi må ”kontinuerlig tilstrebe”.

Sikkerhet oppnås ved å ha oversikt, kontroll og styring med mulige hendelser. Fremtiden er usikker. I et forsøk på å gjøre den litt mindre usikker, trenger vi oversikt over det vi med vår kunnskap klarer å forestille oss om mulige fremtidige hendelser.

 

Sikkerhet har som mål å unngå skade eller tap.

Fallgruver  for mange prosjekter.

  • Ledelsen kjenner ikke til hvilke plikter  de har etter Arbeidsmiljøloven.
  • Byggherren  er ikke kjent med sitt ansvar etter Byggherreforskriften.
  • De ansatte kjenner ikke til hvilke plikter og rettigheter de har etter Arbeidsmiljøloven.
  • Ansatte eller ledelsen har ikke fått tilstrekkelig opplæring i arbeidet de skal utføre, men er overlatt til ”learning by doing”.
  • Det er uklart hvem som har det daglige og det overordnede ansvaret for helse, miljø og sikkerhet i prosjektet, eller i risikofylte arbeidsoppgaver.
  • HMS- ansvaret for midlertidig ansatte og innleid er ikke klarert på forhånd.
  • Avfallshåndtering er ikke organisert.
  • Hovedentreprenør kjenner ikke til sitt ansvar overfor innleid personell eller underentreprenører

Selicha 2012

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

"Vær etterpåklok på forhånd"